Faculty of Arts and Social Sciences
»Tuisblad   »Personeel   »Programme   »Navorsing   »Aktiwiteite   »Nuus & Gebeure   »Nederlands    »Studente    »English
Programme Nagraadse Diploma in Vertaling

Die Universiteit van Stellenbosch bied vanaf 2005 'n nagraadse kwalifikasie in vertaling en tolking. Die bestaande Nagraadse Diploma in Vertaling is uitgebrei om ook voorsiening te maak vir tolkopleiding. Die toenemende behoefte aan tolke het hierdie skuif genoodsaak. Studente het gevolglik die keuse om te spesialiseer in vertaling of tolking, of 'n kombinasie van die twee. Ons is tans die enigste instelling in die Wes-Kaap waar 'n formele kwalifikasie in vertaling en tolking verwerf kan word. Die kursus strek oor een jaar voltydse studie.

Uitvoerige MS Word-dokument

Ko÷rdineerder

  • Dr Harold Lesch, Tel.             +27 21 808 3573       ; Kamer 679; stuur e-pos

Inhoud

Primŕre Inhoud

Die kursus maak voorsiening vir 'n teoretiese komponent sowel as 'n praktiese komponent in vertaling en/of tolking. Studente kies soos volg:

Verpligte komponente

  • Vertaal- en tolkteorie - een dubbellesing per week
  • Leksikografie - semesterkursus; een lesing per week

Keusekomponente

Komponent 1

Praktiese tolking - twee/een dubbellesing(s) per week

Studente kies enige twee kombinasies vir hoofrigting tolking of enige een kombinasie vir die rigting tolking en vertaling.

Afrikaans > Engels
Engels > Afrikaans
Engels > Xhosa
Xhosa > Engels

Blootstelling aan:

  • Simultaantolking
  • Konsekutiewe tolking
  • Fluistertolking
Komponent 2

Praktiese vertaling - twee/een dubbellesing(s) per week

Studente kies enige twee kombinasies vir hoofrigting vertaling of enige een kombinasie vir die rigting tolking en vertaling.

Afrikaans > Engels
Engels > Afrikaans
Engels > Xhosa
Xhosa > Engels
Frans/Duits/Nederlands > Engels/Afrikaans
Engels/Afrikaans > Frans/Duits/ Nederlands

Komponent 3

Redigering (Afrikaans, Engels, Xhosa, Frans, Duits, Nederlands) - twee dubbellesings per week

Studente moet deurgaans twee verskillende doeltale aanbied en diÚ twee tale word ook by redigering aangebied.

BYKOMDENDE OPDRAGTE

Rekenaarvaardigheid - elke student moet na afloop van die eerste kwartaal
rekenaarvaardig wees. Daarna sal geen handgeskrewe vertalings aanvaar word
nie. Studente is self daarvoor verantwoordelik om die nodige rekenaaropleiding te bekom. 

Internskap - verpligte internskap van nagenoeg 60 uur word vir studente gereŰl
in die loop van die jaar. Hiertydens word studente blootgestel aan die praktyk
van vertaling en/of tolking binne 'n professionele opset. 'n Kort verslag word
na afloop van die werktydperk opgestel.

Terminologielys - elke student moet aan die einde van die jaar 'n terminologielys
inlewer wat bepunt word. Die opstel hiervan berus totaal by die student.

 

 
 
Terme en Voorwaardes(.pdf)
Alle regte voorbehou ę 2007 - 2009 Stellenbosch Universiteit