Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe
»Tuisblad    »Personeel    »Programme    »HB Thom Teater    »Navorsing    »English

Drama Personeel

  
    Akademiese Personeel     
    Deeltydse Dosente     
    Administratief en Ondersteuning     
Me. Susanne Beyers

Toneelspel, Spraak en Radio
sbeyers@mweb.co.za

 

Mnr. Malan Steyn

Kreatiewe Skryfkuns
malan.steyn1@gmail.com


 

Mnr. Wilhelm Conradie

Verhoogbestuur, Klank
wilconr@sun.ac.za

 

Dr Kosie de Villiers

Teaterpraktyk

Kosie@stellenbosch.co.za

Anel Joubert
Beweging

 
 
Terme en Voorwaardes(.pdf)
Alle regte voorbehou 2007 - 2009 Stellenbosch Universiteit