TerugTerug
BRek

Hierdie kwalifikasie word internasionaal hoog aangeslaan en bly steeds die mees gesogte voorgraadse opleiding as jy eendag 'n geoktrooieerde rekenmeester wil word. Dan kan jy maatskappye se boeke ouditeer, 'n werk wat statutÍre beskerming geniet, en is jy ook vir heelwat ander werk in aanvraag (byvoorbeeld as finansiŽle bestuurder, bestuursrekenmeester of belastingkundige). "StatutÍre beskerming" beteken daar is 'n wet wat sÍ dat openbare maatskappye se boeke geouditeer moet word en dat net 'n geoktrooieerde rekenmeester wat ook 'n geregistreerde ouditeur is, dit mag doen.

Hierdie program se modulesamestelling is beskikbaar in Jaarboek Deel 10


Opleiding van geoktrooieerde rekenmeesters
Jy kan die internasionaal erkende, professionele, rekeningkundige kwalifikasie van Geoktrooieerde Rekenmeester (GR) behaal deur die eksamens van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters (SAIGR) en, in bepaalde gevalle,  die Independent Regulatory Board for Auditors, met hoofkantore in Johannesburg, te slaag en deur verder te voldoen aan hul gestelde norme vir praktiese ervaring. Die vaardigheidsraamwerk van die SAIGR is daarop gerig om kandidate voor te berei in FinansiŽle Rekeningkunde, Ouditkunde, Regulering en Inligtingstelsels,  Belasting, Bestuursrekeningkunde en verwante dissiplines, asook nie-tegniese vaardighede soos kommunikasievaardighede, sodat hulle as geoktrooieerde rekenmeesters in die privaat en openbare sektore kan funksioneer.

Die BRek-graad geniet erkenning van die SAIGR. Dit beteken dat as jy by hierdie Universiteit die graad BRek en daarna die graad Honneurs BRek verwerf,  jy kan inskryf vir Deel 1 van die professionele eksamen van die SAIGR. Om jou hierop voor te berei, omvat die leerplan van die BRek-graadprogram en die HonsBRek-graadprogram die leerplan van die SAIGR.

ToelatingsvereistesToelatingsvereistes

 
 
Terme en Voorwaardes(.pdf)
Alle regte voorbehou © 2012 Stellenbosch Universiteit