สคริปต์ตรวจสอบเบราเซอร์จะตรวจสอบว่าเบราเซอร์ที่ใช้คือ Internet Explorer 5 .5 หรือไม่ และปรับขนาดตัวอักษรถ้าใช่
Oracle Help for the Web????????????????????????


สร้างเพจ

ข้ามลิงค์การนาวิเกต | คำอธิบายฟิลด์ | หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง | ข้อมูลเพิ่มเติม | การค้นหาเพจนี้ |

คุณสามารถใช้เพจนี้เพื่อระบุคุณสมบัติพื้นฐานของเพจ เช่นประเภท ชื่อ และการใช้แคชของเพจ

ไปที่ด้านบนสุด คำอธิบายฟิลด์

คุณสมบัติของเพจ

ฟิลด์ คำอธิบาย
ประเภทเพจ

เลือกค่าต่อไปนี้

 • มาตรฐาน เพื่อสร้างเพจที่แสดงพอร์ตเล็ตและรายการ
 • โมบาย เพื่อสร้างเพจที่แสดงพอร์ตเล็ตและรายการ เพจโมบายเป็นวิธีการออกแบบเพจเพื่อให้แสดงในอุปกรณ์โมบายโดยเฉพาะ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์โมบายสามารถแสดงเพจมาตรฐานได้เช่นกัน แต่สภาวะการออกแบบเพจมาตรฐานนั้นเหมาะสมกับการสร้างเพจสำหรับอุปกรณ์แสดงผลขนาดใหญ่ เช่นจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า

หมายเหตุ: คุณจะสามารถสร้างเพจโมบายเฉพาะเมื่อมีการใช้งาน การตั้งค่าร่วมการออกแบบเพจโมบายเท่านั้น

 • URL เพื่อสร้างเพจที่แสดงเนื้อหาของ URL ที่กำหนด
 • PL/SQL เพื่อสร้างเพจที่แสดงผลลัพธ์ของการรันรหัส PL/SQL
 • JSP เพื่อสร้างเพจที่แสดงผลลัพธ์ของการรัน Java Server Page (JSP)

หมายเหตุ: คุณสามารถสร้างเพจ JSP เฉพาะเมื่อมีการใช้งานการตั้งค่ากลุ่มเพจการเข้าใช้ JSP เท่านั้น

ลิสต์นี้ยังมีประเภทเพจที่กำหนดเอง ที่อยู่ในกลุ่มเพจซึ่งคุณกำลังสร้างเพจด้วย

หมายเหตุ:

 • ผู้ดูแลกลุ่มเพจอาจเลือกที่จะห้ามการสร้างเพจบางประเภทในกลุ่มเพจ
 • เมื่อคุณเลือกประเภทเพจที่ต้องการ และข้ามไปยังขั้นตอนต่อไปของ 'วิซาร์ดสร้างเพจ' แล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนประเภทเพจได้ หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทเพจ คุณควรคลิกที่ ยกเลิก และสร้างเพจใหม่
ชื่อ

ป้อนชื่อของเพจที่จะใช้ในอินสแตนซ์ เมื่อดูเพจภายนอก OracleAS Portal ตัวอย่างเช่น เมื่อดูในไคลเอนต์ WebDAV ชื่อนี้จะต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กใหญ่ (โปรดดูในส่วน หมายเหตุ ท้ายหัวข้อนี้)

หมายเหตุ:

 • ชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกันภายในกลุ่มเพจ
 • ความยาวของชื่อนี้จำกัดไว้เพียง 40 ตัวอักษร สามารถมีได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลข (A - Z, a - z, 0 - 9) รวมถึงการเว้นวรรค และอักขระพิเศษต่อไปนี้

  _ - . , ; ! = ~ @ ( ) [ ] { } ^ $ +
ชื่อที่ปรากฏ

ป้อนชื่อที่ปรากฏ ซึ่งจะเป็นชื่อเพจที่ผู้ใช้อื่นๆ เห็น และปรากฏในนาวิเกเตอร์

หมายเหตุ: ชื่อนี้มีความยาวได้ไม่เกิน 40 ตัวอักษร

คำอธิบาย ป้อนข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์กับผู้อื่นที่สามารถแก้ไขเพจ คำอธิบายนี้จะปรากฏเฉพาะขณะแก้ไขเพจ แต่จะไม่ปรากฏเมื่อดูเพจ
เพจการนาวิเกตสำหรับแบนเนอร์

เลือกเพจการนาวิเกตที่จะใช้เป็นแบนเนอร์สำหรับเพจ เพจการนาวิเกตจะถูกเพิ่มเป็นพอร์ตเล็ตของพื้นที่ ในส่วนบนของเพจ ดังนั้น โปรดเลือกเพจการนาวิเกตที่พอดีกับการแสดงผล

หมายเหตุ:

 • ลิสต์นี้ประกอบด้วยเพจการนาวิเกตทั้งหมดในกลุ่มเพจนี้ และกลุ่มเพจของออบเจกต์ที่ใช้ร่วมกัน
 • ลิสต์นี้จะใช้ได้เฉพาะเมื่อเพจนั้นเป็นเพจมาตรฐาน หรือเป็นประเภทเพจที่กำหนดเองที่ใช้ประเภทเพจมาตรฐานเป็นหลัก
แอททริบิวที่ต้องการ หากเพจนี้ใช้ประเภทเพจที่กำหนดเอง ซึ่งมีแอททริบิวที่ต้องการ แอททริบิวเหล่านี้จะรวมอยู่ในส่วนนี้

การใช้แคชกับเพจ

ฟิลด์ คำอธิบาย
ใช้แคชกับข้อกำหนดของเพจเท่านั้น

สร้างเฉพาะสำเนาของการกำหนดเพจในแคช

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกแคชสำหรับเพจ

ใช้แคชกับข้อกำหนดของเพจและเนื้อหาเป็นเวลา [ ] นาที

สร้างสำเนาเฉพาะของการกำหนดเพจในแคช และใช้แคชกับเนื้อหาของเพจที่ประกอบกัน รวมถึงเนื้อหาที่แสดงในพอร์ตเล็ต เป็นระยะเวลาที่กำหนดไว้

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกแคชสำหรับเพจ

ใช้แคชกับข้อกำหนดเพจเฉพาะระดับระบบเท่านั้น

สร้างสำเนาแคชของการกำหนดเพจเพียง หนึ่ง สำเนาสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด การกำหนดเพจจะเหมือนกันสำหรับผู้ใช้ ทั้งหมด

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกแคชสำหรับเพจ

ใช้แคชกับข้อกำหนดและเนื้อหาของเพจในระดับระบบเป็นเวลา [ ] นาที

สร้างสำเนาแคชของการกำหนดเพจเพียง หนึ่ง สำเนา สำหรับผู้ใช้ ทั้งหมด และใช้แคชกับเนื้อหาของเพจที่ประกอบกันในระดับระบบ รวมถึงเนื้อหาที่แสดงในพอร์ตเล็ตทั้งหมด เป็นระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งเรียกว่าการใช้แคชที่มีการหมดอายุ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกแคชสำหรับเพจ

ไม่ใช้แคช

เลิกใช้แคชกับเพจ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ ตัวเลือกแคชสำหรับเพจ

หมายเหตุ

ไปที่ด้านบนสุด หัวข้อวิธีใช้ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิด:

ขั้นตอนถัดไป:

ไปที่ด้านบนสุด ข้อมูลเพิ่มเติม

ในศูนย์ข้อมูล Portal:

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบที่ ศูนย์ข้อมูล Portal

ไปที่ด้านบนสุด การค้นหาเพจนี้

 1. ในระบบ OracleAS Portal ให้คลิกที่แท็บ สร้าง เพื่อนำมาไว้ด้านหน้า
 2. ในเพจของ Portal Builder ที่ปรากฏขึ้น ให้ไปที่พอร์ตเล็ต กลุ่มเพจ
 3. ป้อนชื่อของกลุ่มเพจที่จะเป็นโฮสต์ (เป็นเพจระดับบน) ของเพจนี้ในฟิลด์ กลุ่มเพจ
 4. คลิกที่ลิงค์ สร้างเพจ จากนั้นระบบจะแสดงเพจ "สร้างเพจ"

ลิขสิทธิ์ © 2004, Oracle สงวนลิขสิทธิ์